КАТАЛОГ КНИГИ

Шчербински, Николай
Пътуване по Хиперборея : [Пътепис] / Николай Шчербински ; Прев. от рус. Васил Каратеодоров. - София: Профиздат, 1978. - 188 с. : с ил.; 20 см. + сн. - (Съветски простори)
УДК 882-992+914

Именен показалец

Шчербински, Николай

Предметен показалец

Чукчи
Нганасани

Сигнатура
882-3/ Ш98
Инв. №
1151

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)