КАТАЛОГ КНИГИ

Шевченко, Тарас Г.
Кобзар / Тарас Шевченко; Прев. от укр. [и предг.] Димитър Методиев. - София: Народна култура, 1964. - 656 с.; 21 см.
УДК 883-1

Именен показалец

Шевченко, Тарас Г.

Предметен показалец

Украинска литература

Сигнатура
820/899-1 / Ш47
Инв. №
9220

Още от същия автор

Шевченко, Тарас. Избрани произведения. София: Народна култура, 1960


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)