КАТАЛОГ КНИГИ

Чуковски, Корней
Сребърният герб : Детска повест / Корней Чуковски ; Прев. от рус. Здравка Петрова ; Худож. Стойчо Желев. - София: Отечество, 1984. - 148 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Когато бях малък; 21)
УДК 882-93-32

Именен показалец

Чуковски, Корней

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Ч95
Инв. №
11832
Сигнатура
882-3/ Ч95
Инв. №
12333
Сигнатура
882-3/ Ч95
Инв. №
11833
Сигнатура
882-3/ Ч95
Инв. №
14053

Още от същия автор

Чуковски, Корней. доктор Охболи. София: Отечество, 1987

Чуковски, Корней. Мушицата хубавицата. София: Народна младеж, 1978

Чуковски, Корней. От две до пет. Варна: Георги Бакалов, 1982

Чуковски, Корней. Хора и книги. София: Народна култура, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)