КАТАЛОГ КНИГИ

Франко, Иван
Избрани творби / Иван Франко ; Прев. от укр. Пенчо Симов и др. ; Състав. Иван Давидков, Пенка Кънева ; Предг. Симеон Владимиров. - София: Народна култура, 1981. - 522 с.; 20 см. - (Световна класика)

Други прев.: Ив. Давидков, Ат. Павлов, А. Манолов, Ив. Дойчинов, Хр. Попов, В. Свинтила, Ст. Бакърджиев, Д. Методиев, К. Кадийски, Е. Манолова, М. Колесник, П. Кънева, П. Атанасов

УДК 883(081.2)+883-1+883-32

Именен показалец

Франко, Иван

Предметен показалец

Украинска литература

Сигнатура
882-3/ Ф77
Инв. №
5930

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)