КАТАЛОГ КНИГИ

Твардовски, Александър
Избрани стихове / Александър Твардовски; Подб., прев. от рус. Андрей Германов. - София: Народна култура, 1973. - 324 с.; 18 см. - (Върхове на съветската поезия)

Съдържа и: Живот в дати; Ал. Твардовски в България; Азбучен указател

УДК 882-1

Именен показалец

Твардовски, Александър

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-1/ Т43
Инв. №
2902

Още от същия автор

Твардовски, Александър. Избрани стихотворения. София: Народна култура, 1962

Твардовски, Александър. Тьоркин на оня свят. София: Народна култура, 1965


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)