КАТАЛОГ КНИГИ

Съветски разкази ` 74 : [Сборник] / Състав. Лиляна Ацева, Донка Станкова ; Прев. от рус. Л. Ацева и др. ; [С предг. от Славчо Васев]. - София: Народна култура, 1975. - 344 с.; 20 см.
УДК 882-32

Именен показалец

Ацева, Лиляна (съст.)
Станкова, Донка (съст.)

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ С96
Инв. №
7352

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)