КАТАЛОГ КНИГИ

Съветска фантастика : Антология / Състав. Станка Пенчева, Любен Дилов, Огнян Сапарев; [Прев. от рус.] Марко Марков и др. ; [С предг. от Огнян Сапарев]. - 2 изд. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1980. - 463 с.; 20 см.
УДК 882-32

Именен показалец

Дилов, Любен (съст.)
Пенчева, Станка (съст.)
Сапарев, Огнян (съст.)

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ С96
Инв. №
8294

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)