КАТАЛОГ КНИГИ

Стругацки, Аркадий Натанович - С. Ярославцев и др.
Трудно е да бъдеш бог; Понеделник започва в събота : Повести / Аркадий Стругацки, Борис Стругацки ; Прев. от рус. Симеон Владимиров. - София: Народна младеж, 1968. - 392 с.; 21 см. - (Библ. Приключения и научна фантастика; 106)

Ориг. загл. Трудно быть богом; Понедельник начинается в субботу

УДК 882-312.9

Именен показалец

Стругацки, Аркадий Натанович - С. Ярославцев
Стругацки, Борис Натанович - С. Витицкий (псевд.)

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ С87
Инв. №
10283

Още от същия автор

Стругацки, Аркадий и др. Обреченият град. София: Хр. Ботев, 1990


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)