КАТАЛОГ КНИГИ

Стелмах, Михайло
Кръвта човешка не е вода / Михайло Стелмах ; Прев. от рус. Филип Гинев. - София: Народна култура, 1958. - 260 с.; 21 см.

Ориг. загл. Кровь людская - не водица

УДК 883-31

Именен показалец

Стелмах, Михайло

Сигнатура
882-3/ С75
Инв. №
7271

Още от същия автор

Стелмах, Михайло. Непослушко. София: Народна младеж, 1976

Стелмах, Михайло. Песен за тебе. София: Народна култура, 1970

Стелмах, Михайло. Песен за тебе. София: Народна култура, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)