КАТАЛОГ КНИГИ

Скороходова, Олга
Живот без звук и светлина : [Автобиогр. записки на сляпоглухонямата] / Олга Скороходова ; Прев. от рус. ез. Станимира Даковска ; [С предг. от А. Мешчеряков]. - София: Наука и изкуство, 1981. - 459 с.; 21 см.
УДК 882-312.6

Именен показалец

Скороходова, Олга

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ С40
Инв. №
9226

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)