КАТАЛОГ КНИГИ

Сбитнев, Юрий
Прощаване със земята : Повести / Юрий Сбитнев ; Прев. от рус. Калина Захариева. - София: Издателство на ОФ, 1979. - 258 с.; 20 см.

Ориг. загл. Жизнь как жизнь
Съдържа и: Живот като живот; Огън в бялата нощ

УДК 882-32

Именен показалец

Сбитнев, Юрий

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ С22
Инв. №
10011
Сигнатура
882-3/ С22
Инв. №
7632
Сигнатура
882-3/ С22
Инв. №
2904

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)