КАТАЛОГ КНИГИ

Самбук, Ростислав
Крахът на черните джуджета : Роман / Ростислав Самбук ; Прев. от рус. Лиляна Райнова ; Худож. Владимир Коновалов. - София: Отечество, 1980. - 318 с. : с ил.; 20 см. - (Четиво за юноши; 11)

Ориг. загл. Крах черных гномов

УДК 882-31

Именен показалец

Самбук, Ростислав

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ С16
Инв. №
4898

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)