КАТАЛОГ КНИГИ

Салтиков-Шчедрин, Михаил Е.
Избрани творби : В 6 т. / Салтиков-Шчедрин ; Прев. от рус. ; [С предг. от Веселин Йосифов]. - София: Народна култура, 1979-; 21 см.

Т. 1: Губернски очерци ; Помпадурите и помпадуршите ; Господа Ташкентците : [Разкази] / Прев. Филип Гинев, Борис Мисирков. - 1979. - 703 с. - Ориг. загл. Собрание сочинений в 20 т. Т. 2, 8, 10, Москва, 1965-1969

УДК 882(081)+882-32

Именен показалец

Салтиков-Шчедрин, Михаил Е.

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ С15
Инв. №
9210
(Т.1)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)