КАТАЛОГ КНИГИ

Салников, Юрий
Убеждение / Юрий Салников ; Прев. от рус. Русалина Попова. - София: Народна младеж, 1983. - 243 с.; 17 см. - (Пор. Първите)
УДК 882-32+92Ушински, К.

Именен показалец

Салников, Юрий
Ушински, Константин Дмитриевич (за него)

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ С15
Инв. №
4160

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)