КАТАЛОГ КНИГИ

Рекемчук, Александър
На стръмния бряг / Александър Рекемчук ; Прев. от рус. Иванка Васева. - София: Издателство на ОФ, 1974. - 279 с.; 20 см.

Ориг. загл. Скидный материк

УДК 882-31

Именен показалец

Рекемчук, Александър

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Р49
Инв. №
1175

Още от същия автор

Рекемчук, Александър. Младо-зелено. София: Издателство на ОФ, 1964

Рекемчук, Александър. Момчета. София: Народна младеж, 1975


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)