КАТАЛОГ КНИГИ

Рекемчук, Александър
Момчета : Повест / Александър Рекемчук ; Прев. от рус. Иванка Васева ; Худож. Стефан Марков. - София: Народна младеж, 1975. - 204 с.; 20 см. - (Библ. Аврора : Съветски писатели за деца и юноши)

Ориг. загл. Мальчики

УДК 882-32

Именен показалец

Рекемчук, Александър

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Р49
Инв. №
2869
Сигнатура
882-3/ Р49
Инв. №
2868

Още от същия автор

Рекемчук, Александър. Младо-зелено. София: Издателство на ОФ, 1964

Рекемчук, Александър. На стръмния бряг. София: Издателство на ОФ, 1974


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)