КАТАЛОГ КНИГИ

Паниев, Николай
Тайната на един живот : Повест за Махмуд Айвазов / Николай Паниев ; Прев. от рус. Славка Джерекарова. - София: Народна култура, 1975. - 220 с.; 20 см.

Ориг. загл. Человеку 150 лет

УДК 882-32

Именен показалец

Паниев, Николай

Предметен показалец

Руска литература
Дълголетие

Сигнатура
882-3/ П17
Инв. №
8111

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)