КАТАЛОГ КНИГИ

Нуайме, Михаил
Моите седемдесет години : История на един живот 1889-1959 / Михаил Нуайме ; Прев. от араб. [с предг.] Славян Русчуклиев. - София: Народна култура, 1983. - 355 с.; 21 см.

Ориг. загл. Ориг. загл. на араб. ез.

УДК 892.7(569.3)-94

Именен показалец

Нуайме, Михаил

Предметен показалец

Арабска литература

Сигнатура
820/899 / Н95
Инв. №
8287

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)