КАТАЛОГ КНИГИ

Матвеева, Людмила
Часове и междучасия : Повест / Людмила Матвеева ; Прев. от рус. Петър Волгин ; Худож. Александър Алексов. - София: Народна младеж, 1980. - 203 с.; 20 см.

Ориг. загл. Уроки и перемены

УДК 882-32

Именен показалец

Матвеева, Людмила

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ М38
Инв. №
7230

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)