КАТАЛОГ КНИГИ

Кулешов, Александър
Победи Александър Луговой : Повест / Александър Кулешов ; Прев. от рус. Михаил Михайлов ; Худож. Евгени Шукаев. - София: Медицина и физкултура, 1970. - 244 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Победил Александр Луговой

УДК 882-32

Именен показалец

Кулешов, Александър

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ К93
Инв. №
2907

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)