КАТАЛОГ КНИГИ

Коцюбински, Михайло и др.
Избрани творби / Михайло Коцюбински, Леся Украинка ; Прев. от укр. Петко Атанасов и др.; Предг. Любомир Павлов. - София: Народна култура, 1978. - 500 с.; 20 см. - (Световна класика)

Ориг. загл. Вибранi твори

УДК 883(081)

Именен показалец

Косач, Лариса- Леся Украинка Петровна
Коцюбински, Михайло

Предметен показалец

Украинска литература

Сигнатура
820/899 / К87
Инв. №
4567

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)