КАТАЛОГ КНИГИ

Зоидис, Георгиос Й.
Ригас Велестинлис : [Биография] / Георгиос Зоидис ; Прев. от гр. Милко Цонев ; Стиховете прев. Николай Кънчев. - София: Издателство на ОФ, 1973. - 114 с.; 20 см.

Ориг. загл. Rigas Velestinlis
Съдържа и: Трудове на Ригас

УДК 877.4-312.6+92Велестинлис, Р

Именен показалец

Зоидис, Георгиос Й.

Предметен показалец

Гръцка литература
Революционни движения

Сигнатура
820/899 / З-84
Инв. №
7190

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)