КАТАЛОГ КНИГИ

Загребелни, Павло Архипович
Лъвско сърце : Роман / Павло Загребелни ; Прев. от укр. [с послесл.] Мария Петкова. - София: Партиздат, 1982. - 379 с.; 21 см. - (Съвременна съветска проза)

Ориг. загл. Левине серце

УДК 883-31

Именен показалец

Загребелни, Павло Архипович

Предметен показалец

Украинска литература

Сигнатура
820/899 / З-19
Инв. №
3898

Още от същия автор

Загребелни, Павло. Преминаване към любов. София: Народна култура, 1975


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)