КАТАЛОГ КНИГИ

Жукровски, Войчех
Окъпани в огъня : Роман / Войчех Жуковски ; Прев. от пол. Димитър Икономов. - София: Държавно военно издателство, 1962. - 206 с.; 18 см.

Ориг. загл. Skapani w ogniu / Wojciech Zukrowski

УДК 884-31

Именен показалец

Жукровски, Войчех

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / Ж81
Инв. №
8628

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)