КАТАЛОГ КНИГИ

Думбадзе, Нодар
Аз, баба, Илико и Иларион : Роман / Нодар Думбадзе; Прев. от груз. Антоанета Бежанска; Худож. Мая Чолакова ; [С послесл. от Милена Лилова]. - София: Отечество, 1989. - 176 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Когато бях малък; 26)
УДК 894.631-31

Именен показалец

Думбадзе, Нодар

Сигнатура
820/899 / Д92
Инв. №
15525

Още от същия автор

Думбадзе, Нодар. Аз виждам слънцето. Варна: Георги Бакалов, 1976

Думбадзе, Нодар. Кукарача. София: Народна култура, 1982

Думбадзе, Нодар. Не се страхувай, мамо. София: Народна младеж, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)