КАТАЛОГ КНИГИ

Дейч, Александър
Каменояд : Повест за Леся Украинка / Александър Дейч ; Прев. от рус. Ангелина Янакиева, Стоян Бакърджиев ; [С предг. от Любомир Б. Павлов]. - София: Народна култура, 1966. - 219 с.; 20 см.

Ориг. загл. Ломикамень

УДК 882-32+92Косач, Л.

Именен показалец

Дейч, Александър
Косач, Лариса- Леся Украинка Петровна (за него)

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Д34
Инв. №
9993

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)