КАТАЛОГ КНИГИ

Давидов, Юрий
Затворникът от Петропавловската крепост : Повест за Александър Михайлов / Юрий Давидов ; Прев. от рус. Клери Костова. - София: Партиздат, 1980. - 312 с.; 20 см.

Ориг. загл. Завещаю вам, братья

УДК 882-32+92Михайлов, Ал.

Именен показалец

Давидов, Юрий
Михайлов, Александър (за него)

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Д13
Инв. №
10029

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)