КАТАЛОГ КНИГИ

Евтушенко, Евгений Александрович
Опорна точка : Стихотворения / Евгений Евтушенко ; Прев. от рус.; Състав. Захари Иванов. - София: Народна култура, 1979. - 151 с.; 17 см.
УДК 882-1

Именен показалец

Евтушенко, Евгений Александрович

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
820/899-1 / Е22
Инв. №
5037

Още от същия автор

Евтушенко, Евгений. Под всевиждащото небе. София: Народна култура, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)