КАТАЛОГ КНИГИ

Евтушенко, Евгений Александрович
Под всевиждащото небе : Избрани стихотворения / Евгений Евтушенко ; Прев. от рус. Андрей Андреев и др. ; Подб. Андрей Андреев. - 1 и 2 изд. - София: Народна култура, 1988. - 231 с.; 20 см.

Съдържа и: Фуку: Поема

УДК 882-1

Именен показалец

Евтушенко, Евгений Александрович

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
820/899-1 / Е22
Инв. №
15373

Още от същия автор

Евтушенко, Евгений. Опорна точка. София: Народна култура, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)