КАТАЛОГ КНИГИ

Гуляковски, Евгений Я.
Дългият изгрев на Ена : Научнофантастичен роман / Евгений Гуляковски ; Прев. от рус. Елена Матева. - София: Отечество, 1987. - 391 с.; 17 см. - (Библ. Фантастика)

Ориг. загл. Долгий восход на Энне
Кн. е продължение на Сезонът на мъглите

УДК 882-312.9

Именен показалец

Гуляковски, Евгений Я.

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Г92
Инв. №
13392
Сигнатура
882-3/ Г92
Инв. №
14084
Сигнатура
882-3/ Г92
Инв. №
14426

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)