КАТАЛОГ КНИГИ

Горки, Максим
Разкази за несподелената любов / Максим Горки; Прев. от рус. Филип Гинев, София Бранц ; Състав. София Бранц. - София: Народна култура, 1986. - 542 с.; 21 см.

Истинското име на авт. Алексей Максимович Пешков

УДК 882-32

Именен показалец

Горки, Максим

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Г68
Инв. №
12636

Още от същия автор

Горки, Максим. Артамонови. София: Народна култура, 1966

Горки, Максим. Артамонови. София: Народна култура, 1983

Горки, Максим. Лято. София: Народна култура, 1949

Горки, Максим. Майка. София: Отечество, 1979

Горки, Максим. Майка. София: Отечество, 1986

Горки, Максим. Песня о соколе. Москва: Художественной литературы, 1947

Горки, Максим. Приказки за Италия. София: Народна култура, 1975

Горки, Максим. Събрани съчинения. София: Издателство на БКП,


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)