КАТАЛОГ КНИГИ

Горки, Максим
Майка : Повест / Максим Горки; Прев. от рус. Стоян Каролев ; [С послесл. от Иван Цветков]. - 14 изд. - София: Отечество, 1979. - 463 с.; 17 см. - (Библ. за ученика)

Истинското име на авт. Алексей Максимович Пешков

УДК 882-32

Именен показалец

Горки, Максим

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Г68
Инв. №
14303

Още от същия автор

Горки, Максим. Артамонови. София: Народна култура, 1966

Горки, Максим. Артамонови. София: Народна култура, 1983

Горки, Максим. Лято. София: Народна култура, 1949

Горки, Максим. Майка. София: Отечество, 1986

Горки, Максим. Песня о соколе. Москва: Художественной литературы, 1947

Горки, Максим. Приказки за Италия. София: Народна култура, 1975

Горки, Максим. Разкази за несподелената любов. София: Народна култура, 1986

Горки, Максим. Събрани съчинения. София: Издателство на БКП,


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)