КАТАЛОГ КНИГИ

Горки, Максим
Приказки за Италия / Максим Горки; Прев. от рус. Борис Мисирков ; [С предг. от С. Русакиев]. - София: Народна култура, 1975. - 239 с.; 17 см. - (Библ. Панорама ; №21 : Серия Проза; 13)

Истинското име на авт. Алексей Максимович Пешков
Съдържа: Основни дати от живота и творчеството на М. Горки

УДК 882-32

Именен показалец

Горки, Максим

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Г68
Инв. №
10689

Още от същия автор

Горки, Максим. Артамонови. София: Народна култура, 1966

Горки, Максим. Артамонови. София: Народна култура, 1983

Горки, Максим. Лято. София: Народна култура, 1949

Горки, Максим. Майка. София: Отечество, 1979

Горки, Максим. Майка. София: Отечество, 1986

Горки, Максим. Песня о соколе. Москва: Художественной литературы, 1947

Горки, Максим. Разкази за несподелената любов. София: Народна култура, 1986

Горки, Максим. Събрани съчинения. София: Издателство на БКП,


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)