КАТАЛОГ КНИГИ

Горки, Максим
Събрани съчинения : Т.1- / Максим Горки; Прев. от рус.. - София: Издателство на БКП,; 20 см.

Истинското име на авт. Алексей Максимович Пешков
Т. 3: 1898-1899 / Прев. от рус. Димитнър Осинин. - 1947. - 375 с.
Т. 11: 1909-1911 / Прев. от рус. Марко Марчевски. - 1949. - 656 с.
Т. 12: 1910-1915 / Прев. от рус. Б. Светлинов. - 1949. - 274 с.
Т. 17: 1915-1916. Между хората / Прев. от рус. Димитър Осинин.- 1950. - 331 с.

УДК 882(081)

Именен показалец

Горки, Максим

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Г68
Инв. №
5124
(Т.3)
Сигнатура
882-3/ Г68
Инв. №
5126
(Т.3)
Сигнатура
882-3/ Г68
Инв. №
7251
(Т.11)
Сигнатура
882-3/ Г68
Инв. №
5125
(Т.12)
Сигнатура
882-3/ Г68
Инв. №
5123
(Т.17)

Още от същия автор

Горки, Максим. Артамонови. София: Народна култура, 1966

Горки, Максим. Артамонови. София: Народна култура, 1983

Горки, Максим. Лято. София: Народна култура, 1949

Горки, Максим. Майка. София: Отечество, 1979

Горки, Максим. Майка. София: Отечество, 1986

Горки, Максим. Песня о соколе. Москва: Художественной литературы, 1947

Горки, Максим. Приказки за Италия. София: Народна култура, 1975

Горки, Максим. Разкази за несподелената любов. София: Народна култура, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)