КАТАЛОГ КНИГИ

Василиев, Аркадий
В един часа по обед, ваше превъзходителство... : Роман / Аркадий Василиев ; Прев. от рус. [с послесл.] Манол Наков. - 2 изд. - София: Народна култура, 1974. - 560 с.; 20 см.

Ориг. загл. В час дня, ваше превосходительство

УДК 882-31

Именен показалец

Василиев, Аркадий

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ В26
Инв. №
6556

Още от същия автор

Василиев, Аркадий. Понеделник - тежък ден. София: Народна култура, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)