КАТАЛОГ КНИГИ

Стриндберг, Август
Соната на призраците : Пиеса / Август Стриндберг ; Прев. от швед. Константин Стефанов ; [С послесл. от Любомир Тенев]. - София: Народна култура, 1976. - 68 с.; 19 см. - (Библ. Театър; 40)

Ориг. загл. Spoksonaten / August Strindberg

УДК 839.7-2

Именен показалец

Стриндберг, Август

Предметен показалец

Германски литератури

Сигнатура
820/899-2/ С86
Инв. №
7708

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)