КАТАЛОГ КНИГИ

Погодин, Николай
Човекът с пушка : Пиеса в 3 действия, 13 картини с финал / Николай Погодин ; Прев. от рус. Георги Жечев ; [С послесл. от Николай Правдев]. - София: Народна култура, 1969. - 132 с.; 19 см. - (Библ. Театър; 13)

Ориг. загл. Человек с ружьем

УДК 882-2

Именен показалец

Погодин, Николай

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
820/899-2/ П63
Инв. №
7267

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)