КАТАЛОГ КНИГИ

Брошкевич, Йежи
Краят на книга шеста : Пиеса в две действия / Йежи Брошкевич; Прев. от пол. Весела Груева; [С послесл. от Огнян Вартоломеев]. - София: Народна култура, 1974. - 135 с.; 19 см. - (Библ. Театър; 34)

Ориг. загл. Koniec ksiegi vi wydawnictwo literackie / Jerzy Broszkiewsz

УДК 884-31

Именен показалец

Брошкевич, Йежи

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899-2/ Б82
Инв. №
7265

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)