КАТАЛОГ КНИГИ

Ярункова, Клара
Тихи бури : Роман / Клара Ярункова ; Прев. от словаш. Невена Захариева. - София: Народна младеж, 1981. - 264 с.; 17 см.

Ориг. загл. Tiche burky / Klara Jarunkova

УДК 885.4-31

Именен показалец

Ярункова, Клара

Предметен показалец

Словашка литература

Сигнатура
820/899 / Я83
Инв. №
3822

Още от същия автор

Ярункова, Клара. Кученцето, което сиимаше момченце. София: Български художник, 1990


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)