КАТАЛОГ КНИГИ

Янсон, Едвин
Бронзовата роза : Разкази / Едвин Янсон ; Прев. от рус. Васил Каратеодоров. - София: Профиздат, 1968. - 80 с.; 17 см. - (Библ. за работника; 60)
УДК 882-32

Именен показалец

Янсон, Едвин

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Я67
Инв. №
7585

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)