КАТАЛОГ КНИГИ

Шчигел, Йежи
Трънакът : Роман / Йежи Шчигел ; Прев. от пол. [с послесл.] Ани Божкова ; Худож. Красимира Димчевска. - София: Отечество, 1982. - 263 с. : с ил.; 20 см. - (Четиво за юноши; 21)

Ориг. загл. Tarnina / Jerzy Sczyglel

УДК 884-93-31

Именен показалец

Шчигел, Йежи

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / Ш98
Инв. №
1590

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)