КАТАЛОГ КНИГИ

Шулц, Бруно
Канелените магазини : Санаториум Клепсидра : Повести / Бруно Шулц ; Прев. от пол. Магдалена Атанасова ; [С предг. от Артур Сандауер] ; [С послесл. от Александър Ангелов]. - София: Народна култура, 1990. - 288 с.; 20 см.

Ориг. загл. Skiepu cunamonowe ; Sanatorium pod Klepsydra / Bruno Schulz

УДК 884-32

Именен показалец

Шулц, Бруно

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899 / Ш96
Инв. №
16114

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)