КАТАЛОГ КНИГИ

Шикула, Винцент
С Розарка : Две новели / Винцент Шикула ; Прев. от словаш. Стойка Кайракова ; [С послесл. от Соня Каникова]. - София: Народна култура, 1983. - 187 с.; 17 см.

Ориг. загл. S Rozarkou / Vincent Sikula
Съдържа и: Лески

УДК 885.4-32

Именен показалец

Шикула, Винцент

Предметен показалец

Словашка литература

Сигнатура
820/899 / Ш63
Инв. №
11233

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)