КАТАЛОГ КНИГИ

Чопич, Бранко
Преживелиците на Николетина Бурсач / Бранко Чопич ; Прев. от сърбохърв. Борис Мисирков ; Худож. Зуко Джумхур. - София: Народна култура, 1958. - 135 с.; 20 см.
УДК 886.1-32

Именен показалец

Чопич, Бранко

Предметен показалец

Сръбска литература

Сигнатура
820/899 / Ч91
Инв. №
7660

Още от същия автор

Чопич, Бранко. Горчивият мед. София: Профиздат, 1965

Чопич, Бранко. Осмата офанзива. София: Държавно военно издателство, 1966

Чопич, Бранко. Поход към Луната. София: Народна култура, 1974


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)