КАТАЛОГ КНИГИ

Цвайг, Стефан
Жозеф Буше : Портрет на един политически мъж / Стефан Цвайг ; Прев. от нем. Димитър Стоевски. - 2 изд. - София: Народна култура, 1981. - 240 с.; 20 см.

Ориг. загл. Joseph Fouche - Bildnis eines politischen Menschen / Stefan Zweig

УДК 830(436)-312.6+92Фуше, Ж.

Именен показалец

Цвайг, Стефан

Предметен показалец

Австрийска литература

Сигнатура
820/899 / Ц29
Инв. №
10179

Още от същия автор

Цвайг, Стефан. Шахматна новела. София: Медицина и физкултура, 1973


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)