КАТАЛОГ КНИГИ

Хньоупек, Бохуш
Жалони : Избрани очерци и репортажи / Бохуш Хньоупек ; Прев. от словаш. Пенка Шиварова. - София: Народна младеж, 1979. - 200 с.; 20 см.

Ориг. загл. Milniky / Bohus Chnoupek

УДК 885-94+885-4

Именен показалец

Хньоупек, Бохуш

Предметен показалец

Словашка литература

Сигнатура
820/899 / Х57
Инв. №
2767

Още от същия автор

Хньоупек, Бохуш. Генералът с ордена на лъва. София: Профиздат, 1977

Хньоупек, Бохуш. Счупените печати. София: Партиздат, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)