КАТАЛОГ КНИГИ

Каракостов, Стефан
Ботев в спомените на съвременниците си : Т.1- / Събрал и изследвал Стефан Каракостов. - София: Партиздат, 1977; 20 см.

Т. 1: 1977. - 720 с., 1 л. : портр.
Т. 2: 1977. - 591 с., 11 л. : портр.

УДК 886.7.09+949.72.042(092)+92 Ботев, Христо

Именен показалец

Ботев, Христо (за него)
Каракостов, Стефан

Сигнатура
886.7.09/Б70
Инв. №
1730
(Т. 1)
Сигнатура
886.7.09/Б70
Инв. №
1731
(Т. 2)

Още от същия автор

Каракостов, Стефан. Левски в спомените на съвременниците си. София: Партиздат, 1973


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)