КАТАЛОГ КНИГИ

Фекете, Шандор
Лайош Кошут : Художеств.-документ. повест / Шандор Фекете ; Прев. от унг. Дора Панчева, Людмил Панчев. - София: Народна младеж, 1981. - 219 с.; 20 см.

Ориг. загл. Kossuth Lajos / Fekete Sandor

УДК 894.511-32+92Кошут, Л.

Именен показалец

Фекете, Шандор

Предметен показалец

Унгарска литература

Сигнатура
820/899 / Ф34
Инв. №
10879

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7721 | Имена в показалеца: 4642

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)