КАТАЛОГ КНИГИ

Фекете, Ищван
Крепост от тръни : Роман / Ищван Фекете ; Прев. от унг. Борис Ников ; Худож. Ралица Станоева. - София: Отечество, 1981. - 326 с.; 20 см. - (Четиво за юноши; 20)

Ориг. загл. Tuskevar / Fekete Istvan

УДК 894.511-31

Именен показалец

Фекете, Ищван

Предметен показалец

Унгарска литература

Сигнатура
820/899 / Ф34
Инв. №
2187

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7721 | Имена в показалеца: 4642

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)