КАТАЛОГ КНИГИ

Фантастика от ГДР, Полша, Румъния, Унгария, Чехословакия : Антология / Състав. Станка Пенчева, Любен Дилов, Огнян Сапарев; Прев. Веселина Георгиева и др. ; [С предг. от Огнян Сапарев]. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1978. - 484 с.; 20 см.
УДК 820/899-32

Именен показалец

Дилов, Любен (съст.)
Пенчева, Станка (съст.)
Сапарев, Огнян (съст.)

Сигнатура
820/899 / Ф22
Инв. №
1195

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)